Informace o nás

Historie družstva

Družstvo děvčat narozených v roce 2000 a 2001 vzniklo 15.4.2009 , kdy se po náboru děvčat sešlo na prvním tréninku 35 hráček. Na náboru se velkou měrou podílel Milan Havlík, který byl zároveň iniciátorem náboru. Realizační tým se skládal z těchto osob: Friedl Miroslav, Iva Rousová, Milan Havlík a Daniela Filipová. Do prázdnin se děvčata seznamovala se základy basketbalu a trenéři se snažili zlepšit fyzickou kondici hráček.

Duben 2009

Stojící zleva : Houdková K. Trávníčková E. Dvořáková S. Smělíková A. Novotná S. Havlíková T. Jindrová T. Poděbradská T. Hromátková K. Žáková K. Roušarová K.

Sedící zleva : Kučerová B. Plocková N. Rudelová Z. Matušková L. Máchová Z. Brázdová H. Slavíková L. Pazourová V. Nováčková P. Musílková L. Bočková Z. Filipová K.

Ležící zleva : Cíglerová I. Homolová K.

Po prázdninách se z pracovních důvodů rozešla s realizačním týmem Daniela Filipová a tak družstvo trenérsky vedlo trio zbývajících trenérů, které posílila Irma Poděbradská. Během prázdnin ukončilo několik hráček činnost, ale naopak byly nahrazeny novými děvčaty, které projevily zájem o basketbal. V sezóně 2009 – 2010 se družstvo nepřihlásilo do žádné soutěže a snažilo se zlepšit basketbalové dovednosti.

 

Říjen 2009

Stojící zleva: Rousová I. Pazourová V. Poděbradská T. Smělíková A. Roušarová K. Friedl M. Rudelová Z. Plocková N. Havlíková T. Havlík M.

Klečící zleva : Němcová N. Kučerová B. Máchová Z. Nováčková P. Krčálová A. Slavíková L. Bočková  Z. Filipová  K.

Sedící zleva : Slámová N. Brázdová H. Matušková L. Musílková  L. Cíglerová I. Niederlová A. Homolová K. Keclíková L.

 

Březen 2010

Stojící zleva: Rudelová Z. Krejčí K. Němcová N. Roušarová K. Smělíková A. Hromátková K. Žáková  K. Filipová K. Friedl M. 

Klečící zleva: Slavíková L. Bočková Z. Matušková L. Nováčková P. Plocková N. Havlíková T. Krčálová A. Pazourová V. Kučerová B. Trávníčková E. Králová I.

Klečící zleva: Krejčí L. Němcová N. Cíglerová I. Slámová N. Poděbradská T. Musílková L. Brázdová H. Houdková K.  Máchová Z. Homolová K.  Niederlová A. Keclíková L.

Ležící zleva : Kazdová T. Mašková I.

 

Červen 2010

Stojící zleva : Žáková K. Niederlová A. Kazdová T. Havlíková T. Nováčková  P.  Poděbradská T. Krčálová A Krejčí K. Smělíková A. Roušarová K.  Krejčí L.

Klečící zleva : Matušková L. Mašková I. Máchová Z. Slámová N. Keclíková L. Cíglerová I. Pazourová V. Musílková L.  Filipová K. Kučerová B.

Ležící zleva :  Němcová N. Hromátková K.

 

Sezóna 2010 - 2011
 

Družstvo nejmladších minižákyň trénované p. Friedlem, p. Rousovou, p. Poděbradskou a p. Havlíkem je nejpočetnějším družstvem BK Žďár nad Sázavou. V současné době aktivně trénuje v družstvu 28 hráček. Letošní sezóna byla první sezónou soutěžní. Družstvo bylo přihlášeno do OP Jm kraje. Bohužel úbytek družstev v kraji se výrazně projevil i v této soutěži, ve které byly pouze 4 družstva. Polovinu soutěže odehrálo družstvo bez hráček ročníku narození 2000, které trénovaly s p. Odvárkou a přesto, že nevyhrálo podávaly hráčky slušné výsledky. V tomto období sbíraly hlavně zkušenosti a koncem roku se hry zapojily hráčky Havlíková Míša, Havlíková Tereza a Podsedníková Eva a na výkonech družstva to bylo znát. První prohry dosud vedoucího Valosunu Brna, jasná vítězství nad druhým Friskem Brno a přesvědčující výhry nad slabším Tišnovem. Nakonec družstvo vyhrálo z 24 utkání 9 a 13 odešla poraženo. Obsadilo nakonec třetí místo s minimálním odstupem na druhé Frisko Brno. Potěšující je i to, že všechny čtyři prohry, které utržil přeborník OP Valosun Brno jsou dílem družstva BK Žďár.

Největšího úspěchu však družstvo dosáhlo na mezinárodním turnaji Easter Euro Basket 2011 v Praze, kde v konkurenci 8 družstev obsadilo nečekané druhé místo, když ve skupině porazilo o 4 body jedno z nejlepších družstev Slovenska Dannax Košice a v semifinále porazilo před plným hledištěm jedno z nejlepších družstev ČR domácí Basket Slovanku také o 4 body. Ve finále narazilo opět na družstvo z Košic, ale už se nepodařilo zopakovat výkon ze skupiny a skončilo na krásném druhém místě.

Ovšem vrchol výkonnosti přišel v květnu. Žďárské nejmladší basketbalistky se po obdržení divoké karty, zúčastnily Mistrovství ČR, které se konalo v Pardubicích a jelo hlavně sbírat zkušenosti a porovnat svoji výkonnost s nejlepšími týmy ČR. Turnaje se zúčastnilo 16 družstev, vítězů OP jednotlivých krajů, a Žďár byl zařazen do skupiny s družstvy Basketu Slovanka, SŠB Ostrava a OSK Olomouc. První utkání se Slovankou bylo až do poločasu vyrovnané, ovšem o vítězství pražského týmu rozhodla třetí čtvrtina. Slovance se podařilo oplatit Žďáru porážku z velikonočního turnaje v Praze. Ve druhém utkání rozdrtila žďárská děvčata družstvo SŠB Ostrava rozdílem třídy, kdy se blýskla svými 39 nastřílenými body Míša Havlíková. V boji o postupové druhé místo ve skupině si to žďárská děvčata rozdala s družstvem OSK Olomouc a po vyrovnaném průběhu soupeři odskočila a utkání vyhrála. V osmifinále ovšem Žďár narazil na pozdějšího vítěze a ten posadil družstvo opět z výšin na zem a ukázal děvčatům, jak se má hrát minižákovský basketbal. Ve skupině nadělilo družstvo Pardubic všem týmům více jak 120 bodů v utkání, jenom prostřídáním lavičky soupeře neodešel Žďár s  podobným výsledkem. Důležité utkání o tom, zda budou žďáračky hrát utkání o 5. místo nebo o 7. místo s  družstvem BAK Plzeň, kterému měl Žďár vracet porážku z velikonočního turnaje v Praze, dospělo doprodloužení, kdy v poslední čtvrtině stáhlo náskok 9-ti bodů soupeře. První prodloužení bylo vyrovnané po celou dobu, a o druhém prodloužení rozhodla 1 sekundu před koncem Tereza Havlíková. V tom už nebylo sil a toto důležité utkání děvčata prohrála a obrečela. V utkání o 7. místo proti družstvu UP Olomouc měla děvčata převahu a do poločasu vedla, ovšem po vyfaulování Míši Havlíkové se utkání zdramatizovalo a tak o výsledku opět rozhodla v závěru utkání nejužitečnější hráčka družstva Tereza Havlíková. Být na sedmém místě v ČR je vynikající výsledek mladého ještě nezkušeného družstva a je to příslibem do dalších sezón, protože stále je co zlepšovat a přes pěkné umístění děvčata mnohdy přiváděly trenéra do stavu zoufalství a beznaděje.

 

 

Družstvo tvoříly tyto hráčky :

Pazourová Viktorie, Kazdová Tereza, Poděbradská Tereza, Smělíková Adriana, Roušarová Kateřina, Havlíková Tereza, Němcová Nikola, Máchová Zuzana, Nováčková Petra, Krčálová Anna, Slavíková Lenka, Bočková Zuzana, Slámová Natálie, Brázdová Hana, Matušková Lucie, Musílková Lenka, Niederlová Anelli, Homolová Kristýna, Keclíková Lucie, Havlíková Michaela, Havlíková Tereza, Podsedníková Eva, Mašková Ivana, Hromátková Kristýna, Krejčí Kateřina, Žáková Karolína, Nepejchalová Simona, Pavelková Tereza

 

Sezóna 2011 – 2012 

V družstvu mladších minižákyň trénované p. Friedlem, sl. Růžičkovou p. Poděbradskou v současné době aktivně trénuje 27 hráček. Družstvo bylo přihlášeno do OP Jm kraje mladších minižákyň i do soutěže nejmladších minižákyň. Bohužel této soutěže se zúčastnily pouze 4 družstva a z toho 2 chlapecká. V soutěži mladších minižákyň to bylo lepší, zde se sešlo 9 družstev rozdělených do dvou skupin, ze kterých prvá 2 družstva postoupila do finálové skupiny. V základní skupině družstvo Žďáru obsadilo druhé postupové místo za  Valounem Brno a společně s Friskem Brno a Lanžhotem utvořilo finálovou čtyřku. Zde  sice jako jediné  dvakrát porazilo přeborníka kraje Valosun Brno, ale naopak jako jediné prohrálo dvakrát s družstvem  Lanžhota  a tak obsadilo konečné třetí místo v OP Jm kraje bez možnosti zúčastnit se Festivalu minibasketbalu jako v loňském roce. Nejmladší minižákyně nakonec obsadily také třetí místo, ale ze čtyř účastníků. Úspěchů však družstvo dosáhlo na několika turnajích. V září vyhrálo turnaj v Pelhřimově a na Vánočním  turnaji ve Žďáře , kde hráli jak kluci tak děvčata, obsadily nakonec druhé místo po těsné porážce ve finále  se Studánkou Pardubice. Družstvo je složeno z perspektivních hráček, které při poctivém trénování mohou v budoucnu úspěšně reprezentovat žďárský basket.

 

 

Růžičková L, Máchová Z, Havlíková T, Hromátková K, Bočková Z, Žáková K, Krčálová A, Friedl M

Podsedníková E, Slámová N, Homolová K, Pazourová V, Roušarová K, Keclíková L, Mašková I

Havlíková T, Havlíková M.

 

Družstvo nejmladších minižákyň 2011 – 2012 

 

Kazdová T. Nováčková P. Slavíková L. Pavelková T. Havlíková T. Nepejchalová  S. Brázdová H. Slámová N. Keclíková L. Máchová Z. Nepejchalová S. Musílková L. Němcová N.

 

Sezóna 2012 – 2013 

V družstvu starších minižákyň trénované p. Friedlem a p. Poděbradskou v současné době aktivně trénuje 24 hráček. Družstvo bylo přihlášeno do OP Jm kraje starších minižákyň i do soutěže mladších minižákyň. V soutěži starších minižákyň se sešlo 9 družstev rozdělených do dvou skupin, ze kterých prvá 2 družstva postoupila do finálové skupiny. V základní skupině družstvo Žďáru obsadilo druhé postupové místo za Valounem Brno a společně s Friskem Brno a Kyjovem utvořilo finálovou čtyřku. obsadilo konečné třetí místo v OP Jm kraje bez možnosti zúčastnit se kvalifikace na Mistrovství ČR, kam postupovala pouze prvá dvě družstva. Škoda, že družstvu nebyly k dispozici hráčky hrající zároveň žákovskou ligu, protože pak by byl postup do kvalifikace reálnější. Cílem tohoto družstva bylo postoupit z jarní kvalifikace do žákovské ligy U14, což se podařilo a po celkem suverénních vítězstvích v kvalifikaci, který pořádal Sokol Nusle, nebudou chybět mezi družstvy hrajícími ligu U14. Cílem je postoupit ze základní skupiny do extraligy U14.

Nejmladší minižákyně byly v letošní sezóně v OP úspěšnější, protože tuto soutěž, ve které bylo 5 družstev , vyhrály před družstvy BK Brno  a Valosunu Brno a zaslouženě získaly titul přeborníka OP Jm kraje.

Úspěchů však družstvo dosáhlo i na několika turnajích. V září vyhrálo turnaj v Kyjově i chlapecký Vánoční  turnaj ve Žďáře, nakonec na mezinárodním turnaji Easter Euro Basket v Praze obsadily 2. mladší a 3. místo starší minižákyně.

 

 

Družstvo tvořily hráčky :

Brázdová H. Máchová Z. Slavíková L. Nováčková P. Roušarová K. Smělíková A. Žáková K. Poděbradská T. Krčálová A. Bočková Z. Keclíková L. Homolová K. Nepejchalová S. Zdražilová N. Niederlová A. Suchá Ž. Pavelková T. Kazdová T. Pazourová V. Havlíková M. Klukanová K. Mašková I. Musílková L. Němcová N. Slámová N. Havlíková T. Hromátková  K.

Trenéři : Friedl M. Poděbradská I. Srostlíková Z.

Sezóna 2013 - 2014

Obě družstva trénovaly společně pod vedením trenérů Friedla, Poděbradské za pomoci paní Srostlíkové. Po postupu mladších žákyň do žákovské ligy bylo cílem postup ze základní skupiny do extraligy žákyň, ovšem po rozlosování základních skupin bylo jasné, že tento cíl nebude lehké splnit. Ve skupině Žďár čekaly obě finalistky z přeboru ČR U13 a  obě finalistky z přeboru ČR U12 doplněné dvěma ambiciózními celky z Brna. To se také potvrdilo a tak žďárská děvčata nepostoupila a v jarní části soutěže hrála pouze skupinu o pořadí, kde ovšem hrála velice dobře a prohrála jediné utkání na palubovce Krnova. Ostatní družstva Ostravy B, Tišnova, Frýdku Místku odešla ve všech utkáních poražena.

Družstvo postoupilo v prvním kole kvalifikace z druhého místa do baráže o žákovskou ligu a tuto baráž z družstvem Klatov absolvovalo úspěšně čímž  postoupilo do žákovské ligy U15 pro sezónu 2014-2015 .

Z hlediska přístupu k tréninkům a utkáním nejlepší hráčka Roušarová Kateřina.

Za zmínku stojí již druhý titul přebornice ČR, který získala s družstvem Hradce Králové Havlíková  Michaela, kam vždy v jarní části hostovala.

Družstvo starších minižákyň, které se stalo v minulé sezóně přebornicemi kraje, mělo za úkol obsadit jedno ze dvou postupových míst do kvalifikace na přebor ČR. Bohužel několik překvapivých proher se soupeři rozhodlo o tom, že se to nepodařilo. Družstvo doplatilo na malý počet hráček, když při zranění klíčových hráček muselo několik utkání dohrávat ve čtyřech. Nakonec družstvo obsadilo 3. místo v OP  Jmkraje . Záplatou na celkem neúspěšnou sezónu byla účast na Festivalu minibasketbalu, kam bylo družstvo na divokou kartu přijato a obsadilo pěkné 7. místo ze 16-ti účastníků a to jim zajistilo účast v žákovské lize U14 pro příští sezónu. Mnoho vyrovnaných utkání s nejlepšími družstvy ČR je příslibem pro další činnost.

Za obětavost a celkový přístup k basketbalu nejlepší hráčka Keclíková Lucie.


 

Sezóna 2014 -2015

Obě družstva trénovaly společně pod vedením trenérů Friedla a Srostlíkové. Družstvo mladších žákyň U14 postoupilo do žákovské ligy bez kvalifikace. Zde mělo za cíl postoupit do extraligy žákyň U14 a obsadit minimálně 7.místo v jedné ze skupin, které by jim zajistilo přímý postup do žákovské ligy U15 pro příští sezónu, což se mu podařilo a svým 6. místem cíl překročilo. V play off narazilo na družstvo BA Sparta Praha. Bohužel se v této době potýkalo se zraněním a nemocemi několika hráček a tak obě utkání na palubovce Sparty lehce prohrálo. V domácí odvetě už kompletní podalo velmi dobrý výkon a prohrálo až ve druhém prodloužení a na přebor ČR se nekvalifikovalo. Přesto se sezóna dá považovat za velmi úspěšnou. Družstvo se potýkalo z malým počtem hráček při povinném střídání v utkání, během sezóny ukončila činnost Pavelková a Nepejchalová  a tak do družstva hostovaly 3 hráčky z BK Jihlava. Bohužel počáteční elán jim nevydržel a v průběhu sezóny dojížděly na tréninky a k utkání stále méně častěji a sehrály za Žďár velmi málo utkání. V příští sezóně bude družstvo hrát ligu žákyň U15 a cílem je postoupit do extraligy mezi nejlepších 12 družstev. Nejužitečnější hráčkou družstva a zároveň nejlepší střelkyní se 420 body se stala Lenka Slavíková.

stojící zleva: Slavíková, Keclíková, Slámová, Nováčková, Pánková, Procházková

klečící zleva: Němcová, Máchová, Kazdová, Suchá, Zdražilová, Nepejchalová

ležící zleva : Musílková, Klukanová

 

Družstvo starších žákyň U15 si účast v lize vybojovalo ve dvojkolové kvalifikaci, kdy muselo vyřadit 4 soupeře a až utkáním doma s družstvem Klatov si bylo jisto postupem mezi 24 nejlepších družstev ČR. Zde bylo opět zařazeno do velmi těžké moravské skupiny a na postup do extraligy svým výkonem nemělo. Na začátku sezóny odešla Míša Havlíková do Hradce Králové a oslabila tak své družstvo. Do družstva hostovala jedna hráčka z BK Jihlava, která na tréninky jezdila sporadicky a sehrála minimum utkání. Družstvo obsadilo poslední místo ve skupině a na jaře v lize proti slabším soupeřům zabojovalo a obsadilo nakonec 5. místo. V příští sezóně by chtělo hrát ligu kadetek U17, ale to by muselo uspět ve dvojkolové kvalifikaci 20 družstev a postoupit mezi 6 družstev, která nahradí sestupující družstva pro příští sezónu. Nejužitečnější hráčkou a zároveň nejlepší střelkyní se s 269 body stala Lenka Slavíková.  

Družstvo žákyň U15 se zúčastnilo v září přípravného turnaje Tubanak v Kyjově, kde obsadilo 5. místo a velikonočního turnaje v Klatovech, kde se jim podařilo obsadit 3. místo.

zhora zleva : Zdražilová, Keclíková, Nepejchalová, Máchová Slámová, Němcová, Musílková, Klukanová, Suchá, Slavíková, Krčálová, Roušarová, Nováčková, Bočková, Mašková, Poděbradská, Pazourová, Kazdová